Inschrijven Lets Den Haag
Deze stappen om je in te schrijven:
 1. Zet in een mail de volgende gegevens:
 2. Voornaam en achternaam.
 3. Emailadres, adres en telefoonnummer zodat andere mensen je kunnen bereiken en vinden.
 4. Een code van drie letters, bv je initialen.
 5. Eventueel je geboortedatum.
 6. Stuur dit naar bestuur@letsdenhaag.nl.
 7. De kosten om mee te doen zijn met ingang 2017 een jaarbijdrage van € 7,00 en 3 talenten per maand.
 8. Maak je euro contributie over op: NL06 INGB 0007 7709 70 t.n.v. Lets Ruilkring Den Haag. De talenten worden automatisch afgeschreven in Cyclos.
 • Automatische afschrijving van talentencontributie in Cyclos (Centraal boekhoudsysteem).
 • Het feit dat mijn lidmaatschap pas definitief is als de penningmeester mijn jaarcontributie van heeft onvangen.
 • Het systeem niet te verlaten met een negatief saldo.
 • Dat de betaling als handtekening geldt.


 • Hier is het huishoudelijk regelement.
 • De statuten staan hier.