Evenementen

Vrijdag 18 mei 2018 (let op andere datum ivm Pinksteren) Voor de ruilavond is er nog een workshop Afrikaans trommelen van 19:00 -19:45 uur voor 7 talenten bij Marijke (738MUZ). Graag opgeven bij Marijke. Als leden met de auto komen, kan er gebruik worden gemaakt van de bezoekersparkeerpas van Marijke voor 3 talenten. De ruilavond is aansluitend en start om 20:00 -22:00 uur, bij Marijke.
Dinsdag 5 juni 2018 20:00 -22:00 uur Kletsavond in de Nieuwe Regentes. Adres: Weimarstraat 63 Den Haag.
Woensdag 20 juni 2018 20:00 -22:00 uur Ruilavond bij Fred (545RED).
Zaterdag 23 juni 2018 14:00 -17:00 uur Zomerfeest, locatie volgt nog.
Dinsdag 3 juli 2018 20:00 -22:00 uur Kletsavond in de Nieuwe Regentes. Adres: Weimarstraat 63, Den Haag.
Vanaf 21 juli tot en met 20 augustus 2018 is de Nieuwe Regentes gesloten. Dit betekent dat er geen Lets café zal zijn maar wel gelegenheid is om een ruilavond op de eerste dinsdag te organiseren als er een Lets lid is die dit wil doen.
Dinsdag 4 september 2018 20:00 -22:00 uur Eerste Kletsavond in de Nieuwe Regentes na de zomervakantie. Adres: Weimarstraat 63, Den Haag.


Ruilbijeenkomsten van Lets Den Haag zijn voortaan op een vaste datum nl. de 20ste van de maand of in overleg. Valt het in een weekend dan is het van 14.00-17.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag is het van 20.00-22.00 uur. Geef je op als gastheer of gastvrouw, zorg voor koffie,thee en een koekje en verdien 25 Talenten voor je gastvrijheid. Iedereen kan spulletjes meebrengen om te ruilen en je kunt netwerken om zo jezelf en Lets meer actief te houden. Geef je op bij: bestuur@letsdenhaag.nl