Evenementen

Vrijdag 20 oktober 20.00- 22.00 uur RUILAVOND bij Trees(187ESP).
Dinsdag 7 november 20:00 – 22:00 uur Lets café bij de Nieuwe Regentes. Adres: Weimarstraat 63 Den Haag.
Zondag 26  November (ipv zaterdag 25 november) 14:00-17:00 uur Jaarlijkse Niet Kopendag! Adres: Pander café , Binnendoor 32 2512 XX Den Haag.

Ruilbijeenkomsten van Lets Den Haag zijn voortaan op een vaste datum nl. de 20ste van de maand of in overleg. Valt het in een weekend dan is het van 14.00-17.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag is het van 20.00-22.00 uur. Geef je op als gastheer of gastvrouw, zorg voor koffie,thee en een koekje en verdien 25 Talenten voor je gastvrijheid. Iedereen kan spulletjes meebrengen om te ruilen en je kunt netwerken om zo jezelf en Lets meer actief te houden. Geef je op bij: bestuur@letsdenhaag.nl