260BON

Categorie: Aangeboden
Eigenaar: Peter Bonte
Prijs: 15,00 T

Hulp bij verhuizing en ander sjouwwerk.
Grote ervaring in verhuizingen, tevens ander sjouwwerk.